آکومولاتور هیدرولیک و انواع آن چیست؟

در این مقاله به برسی وسیله‌ای بنام آکومولاتور هیدرولیک و وظایف آن و نحوه‌ی ساخت و انواع آن در خطوط جریان هیدرولیک می‌پردازیم.

آکومولاتور هیدرولیکی

امیر خرمی، علی بی آرام – در این مقاله به برسی وسیله‌ای بنام آکومولاتور هیدرولیک و وظایف آن و نحوه‌ی ساخت و انواع آن می‌پردازیم. در خطوط جریان هیدرولیک از مایعات استفاده می‌شود. این خطوط می‌تواند برای انتقال نیرو، کنترل بار و یا هر نوع هدایت هیدرولیکی مورد استفاده قرار گیرند. مایع هیدرولیک صرف‌نظر از نوع آن که می‌تواند روغن، آب و یا یک مایع دیگر باشد همواره تحت تأثیر نوسانات فشار قرار دارد. مایعات تراکم ناپذیر هستند و این بدان معناست که هر گونه تغییر ناگهانی فشار در مایع درون جریان سیال مستقیماً به خط لوله جریان منتقل می‌شود. این امر البته دو صورت عدم وجود آکومولاتور یا کپسول ازت در خط انتقال هیدرولیک اتفاق می‌افتد. چرا که آکومولاتورها تعدیل کننده فشار بوده و با قرار دادن آکومولاتور در خط جریان هیدرولیک این افزایش ناگهانی فشار دمپ می‌شود. همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد نام دیگر آکومولاتور مخزن ازت است.

وظیفه‌ی اصلی آکومولاتور هیدرولیک، انباشتن سیال تحت فشار و برگشت آن به هنگام نیاز است. چون آکومولاتور حاوی یک سیال تحت فشار است، به عنوان یک مخزن فشار عمل کرده و باید برای ماکزیمم فشار کاری طبق قوانین و مقررات تست در نیرو در کشوری که قرار است نصب شود، سایزبندی شود.
برای جبران حجم و انباشت انرژی، سیال توسط یک وزن یا یک فنر ی یک گاز متراکم شده پیش بارگذاری می‌شود. در ییشتر سیستم های هیدرولیک که از آکومولاتورهای گازی استفاده می کنند، یک جزء جداکننده بین گاز وسیال وجود دارد. بسته به نوع جزء جداکننده، سه وع آکومولاتور تیوبی، پیستونی و دیافراگمی داریم.

آکومولاتور در سیستم هیدرولیک وسیله ی ذخیره ی انرژی می باشد. با ورود روغن به مخزن آکومولاتور، بواسطه ی تراکم پذیری گازها انرژی پتانسیل ذخیره می‌شود سپس با کاهش فشار سیستم، گاز فشرده شده موجب راندن روغن به بیرون از مخزن آکومولاتور می گردد.
از دیگر وظایف و خاصیت یک آکومولاتور هیدرولیک این است که مایع مصرفی مانند( روغن، آب و یا دیگر مایعات مورد استفاده ) را می‌تواند تحت فشار ذخیره نماید و همچنین می‌تواند تعداد بسیاری از کارکردها را در یک سیستم هیدرولیکی داشته باشد. در واقع از آکومولاتور به هدف جمع آوری انرژی و خنثی نمودن نوسان ها استفاده می‌شود.
انتخاب صحیح ادوات هیدرولیک من جمله آکومولاتور نقش بسزایی در طول عمر بالا و عملکرد تجهیزات را برخوردار می باشد.

به طور کلی دمپ تغییرات فشار و نگهداری فشار سیستم در حالت یکنواخت برعهده آکومولاتور است. از مجموعه وظایف آکومولاتور درسیستم هیدرولیکی می توان به موارد مهم زیر اشاره کرد.

به عنوان منبع قدرت

از کاربردهای مهم آکومولاتور تامین جریان زیاد سیال درمدت زمان کوتاه است. برای دستیابی به این هدف از پمپی با خروجی کم برای شارژ آکومولاتور در زمان طولانی استفاده می‌شود. هرگاه سیستم به جریان بالا نیاز داشته باشد، سیال ذخیره شده درآکومولاتور به مدار فرستاده می‌شود.

خنثی کننده ضربات پمپ

اکثر پمپ های هیدرولیک خروجی ثابتی نسبت به زمان ندارند و این نوسانات منجر به ایجاد ضربه در سیستم می‌شود. در اکثر موارد این ضربانات اهمیت چندانی ندارد و در اثر برخورد با جداره لوله ها خنثی می‌شود اما اگر به خروجی ثابتی در مدار نیاز داشته باشیم می توان با کمک آکومولاتور آن را کنترل کرد. لازم به تاکید است که یک آکومولاتور کوچک تا حد بسیار زیادی ضربانات را کاهش می دهد اما قادر به حذف کامل آنها نیست.

در اوج فشار روغن اضافی را جذب کرده و پس از سپری شدن اوج، آن را به سیستم بر می گرداند که باعث کاهش سر و صدا و لرزش سیستم می‌شود.

جبران کننده نشتی

وجود نشتی حتی به مقدار بسیار جزئی در سیستم های هیدرولیک منجر به افت فشار در سیستم می‌شود؛ به این ترتیب استفاده از آکومولاتور در سیستم می‌تواند از پیشامد این مشکل جلوگیری کند.

ذخیره انرژی

به عنوان پشتیبان عمل می کند. مثلا در دوره کم کاری سیستم، روغن تحت فشار را ذخیره کرده و در اوج کار، سیستم را تغذیه می کند و پس از عبور از اوج، پمپ دوباره آن را شارژ می کند.

ساختن فشار تدریجی

مثلا سرعت سیال را با جذب مقداری از روغنی که فشار آن در حال افزایش است، کاهش می دهد.

ایجاد فشار ثابت

زمانی که تغییر حجم روغن باعث تغییر در فشار می‌شود، با جذب یا اضافه کردن مقداری روغن، فشار ثابتی را ایجاد می کند. آکومولاتورها معمولا از جنس کربن استیل، استینلس استیل یا آلومینیوم ساخته می شوند.

از دیگر فواید استفاده از انباره ها در مدارات هیدرولیکی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • استفاده از پمپ های کوچک تر
 • نیاز به قدرت کمتر برای کارکرد سیستم
 • تولید کمتر گرما
 • در دسترس بودن سریع انرژی

یک نوع تقسیم بندی برای انواع آکومولاتورها برحسب نحوه‌ی کار کردن آنها است. انواع آکومولاتور عبارت است از: وزنه ای، فنری، گازی، پیستونی، دیافراگمی و کیسه ای. لازم است به این نکته اشاره کنیم که از بین انواع آکومولاتورهای یاد شده، آکومولاتورهای کیسه ای یا تیوپی در دسته ی آکومولاتورهای پرکاربرد در سیستم های هیدرولیک به شمار می روند. دلیل کاربرد چشمگیر این آکومولاتورها در این نکته است که تیوپ یا کیسه بخش اساسی آکومولاتور است و مزیت در این است که در صورت پارگی یا آسیب دیدن این تیوپ می توان آن را تعویض کرد. در ادامه به توضیح مختصری از انواع آکومولاتورهای نام برده می پردازیم.

انواع آکومولاتور

 • آکومولاتور وزنه ای
 • آکومولاتور فنری
 • آکومولاتور گازی
 • آکومولاتور پیستونی
 • آکومولاتور دیافراگمی
 • آکومولاتور کیسه ای

آکومولاتور وزنه ای

این نوع از آکومولاتور از قدیمی ترین و ساده ترین انواع آن است. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌شود؛ وزنه ها به صورت عمودی و در بالای سیال قرار می گیرد. با ورود سیال به داخل آکومولاتور، وزنه ها به سمت بالا حرکت خواهند کرد. طبق رابطه ی P=F/A با تقسیم نیروی وزن بر مساحت سطح تماس پیستون با روغن بدست می آید. طبق فشاری که تمایل به ایجاد کردن آن داریم می توان وزنه ها را تغییر داد.

آکرومالاتور وزنه ای

لازم به تاکید است که فشار خروجی بدون توجه به وزن ثابت است و این نکته در نمودار زیر مشخص است.

نماد شماتیک آکومولاتور وزنی به شکل روبه رو است.

آکومولاتور فنری

اجزای اصلی آکومولاتور فنری شامل سیلندر، پیستون و فنر است. فرآیند رخ داده در آکومولاتور فنری مشابه آکومولاتور وزنی است؛ با این تفاوت که به جای وزنه، فنر این کار را انجام می دهد. فنر موجود در این آکومولاتور به کمک پیچی تنظیم می‌شود تا فشار معینی در سیستم وجود داشته باشد. از آکومولاتور فنری برای تامین جریان و فشار کم استفاده می‌شود چون در فشار کاری بالا و حجم خروجی زیاد سیال، ابعاد آکومولاتور باید بسیار بزرگ و سنگین باشد. با توجه به اینکه خاصیت الاستیسیته فنر در سیکل های کاری زیاد، استفاده از این نوع آکومولاتور در فشارهای بالا و حجم خروجی زیاد سیال مناسب نیست.

.در زیر نمودار حجم-فشار و نماد شماتیک آکومولاتور فنری را مشاهده می کنیم.

آکومولاتور فنری شبیه به آکومولاتور وزنی است؛ با این تفاوت که به جای وزنه، فنر عمل بارگذاری را انجام می دهد. وقتی که روغن وارد انباره شود، فشار روغن باعث حرکت پیستون و جمع شدن فنر می‌شود. با افت فشار سیستم، فنر باز شده و حرکت پیستون، روغن را به بیرون هدایت می کند.

در آکومولاتورهای فنری بجای استفاده از گاز نیتروژن در پشت پیستون در نوع آکومولاتورهای پیستونی از فنرهای قوی استفاده میشود. بدین ترتیب طبق قانون هوک نیروی ایجاد شده توسط فنر با میزان فشردگی آن و با ثابت فنر نسبت مستقیم دارد. بدین ترتیب هرچه فنر فشرده تر شود میزان نیرویی که فنر به پشت پیستون کپسول ازت وارد میکند بصورت خطی بالا می‌رود.

آکومولاتور گازی

آکومولاتور گازی به کمک گاز خنثی و قانون بویل کار می کند. قانون بویل بیان می کند که در دمای ثابت، تغییر فشار گاز نسبت به حجم آن رابطه ی معکوس دارد. بنابر ویژگی تراکم پذیری گازها می توان انرژی پتانسیل را در آکومولاتور گازی ذخیره کرد. هرگاه فشار سیستم کاهش یابد، گاز دوباره منبسط شده و به این ترتیب انرژی پتانسیل ذخیره می‌شود؛ با منبسط شدن گاز، سیال به داخل سیستم هیدرولیک حرکت خواهد کرد.

به طور کلی آکومولاتور گازی دارای دو نوع جدا شده و جدا نشده است که توضیحات تکمیلی در زمینه ی این دو نوع جدا شد و جدا نشده در بخش مربوطه آورده شده است.

نماد شماتیک آکومولاتور گازی و همچنین نمودار تغییرات فشار سیال به حجم مایع درون آکومولاتور گازی به شکل روبه رو است.

آکومولاتور پیستونی

در آکومولاتور پیستونی، پیستون به عنوانی عاملی برای جداسازی گاز از روغن عمل می کند. مزیت اصلی این دسته از آکومولاتورها کار در دماهای بسیار بالا یا بسیار پایین است. در سیستم هایی که در فشار پایین کار می کنند، اصطکاک ایجاد شده در آب بندها مشکل ایجاد می کند. این دسته از آکومولاتورها به دلیل نشتی زیادی که در سیستم رخ می دهد باید در فواصل زمانی منظم شارژ شوند. این نوع آکومولاتورها به دلیل اصطکاک ایجاد شده در آببندها به عنوان ضربه گیر استفاده نمی شوند.

در انباره های پیستونی، یک پیستون بدون دسته به صورت شناور وجود دارد که با استفاده از دو پکینگ، گاز را از روغن جدا می کند. این آکومولاتورها سرویس دقیق نیاز دارند تا از نشتی روغن جلوگیری شود؛ اما بسیار دقیق هستند و بازده توانی بالایی دارند.

آکومولاتور پیستونی

درآکومولاتور پیستونی هیدرولیکی، ناحیه ی سیال از ناحیه ی گاز از طریق یک اتصال پیستونی آهنی باآب بندی بی درز گاز جدا می‌شود. ناحیه ی گاز از گاز نیتروژن پرشده است. ناحیه ی سیال به سیستم هیدرولیک وصل شده، بنابراین هرگونه افزایشی درفشار درمدار، موجب ورود سیال به آکومولاتور هیدرولیکی در اثرتراکم گاز می‌شود. برعکس،دراثر هر گونه افت فشار در مدار، گاز متراکم شده درآکومولاتور هیدرولیکی منبسط شده و آکومولاتور سیال را به مدار هدایت می کند.
آکومولاتورهای هیدرولیکی پیستونی درهرموقعیتی کار می کنند. اما پیشنهاد می‌شودکه این نوع آکومولاتورها به گونه ای نصب شوند که ناحیه ی گازشان به سمت بالا باشد تا از آلایندگی های موجود در انباشت سیال توسط گرانش درآببندی پیستون جلوگیری کند.
در این نوع آکومولاتورها پیستون به عنوان واسطه بین گاز و روغن عمل می نماید. مزیت این نوع آکومولاتور عملکرد آن در دماهای بسیار بالا و بسیار پایین می باشد.

معایب آکومولاتورهای پیستونی

 • هزینه ی بالای ساخت و محدودیت ابعادی می باشد.
 • در فشار کاری پایین اصطکاک آب بند با دیواره سیلندر مانع عملکرد مناسب آن می‌شود
 • به دلیل امکان نشتی از قسمت آب بند به صورت دوره ای نیاز به شارژ مجدد خواهد داشت.

آکومولاتورهای پیستونی به سبب اصطکاک میان سیلندر آکومولاتور و پیستون آن معمولا سرعت پاسخ گویی کمتری نسبت به آکومولاتور دیافراگمی و آکومولاتور تیوپی دارند و به اندازه دو مورد دیگر در دمپ کردن ضربه ناشی از افزایش ناگهانی فشار در جریال سیال ندارند. علاوه بر آن بدلیل حرکت رفت و برگشتی پیستون در آکومولاتور پیستونی سیال ورودی به آنها باید فیلتر شده و عاری از ذرات جامد باشد.

آکومولاتور پیستونی بصورت استوانه ای ساخته می‌شود و از پیستون به عنوان جدا کننده دو سیال تراکم پذیر که معمولا گاز نیتروژن است و سیال تراکم ناپذیر که معمولا روغن در سیستم های هیدرولیکی است استفاده می کند. آکومولاتورهای پیستونی در صنایع بسیار سنگین که نیاز به فشار و دبی بسیار بالای جریان است کاربرد بسیار زیادی دارند.

آکومولاتور دیافراگمی

در این آکومولاتورها یک جدا کننده الاستیک بین روغن و گاز وجود دارد. حین شارژ زائده موجود در کف دیاگرام علاوه بر بستن دریچه ی روغن، از کشیده شدن دیافراگم به داخل دریچه روغن جلوگیری می کند. همان‌طور که در شکل زیر مشخص شده است، سوپاپ بالای آکومولاتور دیافراگمی برای شارژ و کنترل فشار تعریف شده است. روندی که در آکومولاتور دیافراگمی رخ می دهد به این ترتیب است که پمپ روغن را به آکومولاتور ارسال می کند و موجب تغییر شکل دیافراگم و ذخیره ی انرژی می‌شود. در صورت نیاز این انرژی آزاد شده و روغن اضافی به سیستم برمی گردد.

وزن کم این نوع از آکومولاتورها نسبت به حجم سیال خروجی از آنها یک مزیت به حساب می آید.

در شکل زیر روند عملکرد آکومولاتور دیافراگمی را به صورت مرحله به مرحله مشاهده می کنیم.

آکومولاتور فنری شبیه به آکومولاتور وزنی است؛ با این تفاوت که به جای وزنه، فنر عمل بارگذاری را انجام می دهد. وقتی که روغن وارد انباره شود، فشار روغن باعث حرکت پیستون و جمع شدن فنر می‌شود.

با افت فشار سیستم، فنر باز شده و حرکت پیستون، روغن را به بیرون هدایت می کند.

آکومولاتور هیدرولیکی دیافراگمی ، آکومولاتورهای هیدروپنوماتیکی همراه با دیافراگم انعطاف پذیر هستند که به عنوان یک جزء جدا کننده ی بین کوسن گاز تراکم پذیر و سیال قرار می گیرد. در این نوع آکومولاتور واسطه ی روغن و گاز یک دیافراگم الاستیک است. با افزایش فشار در ورودی روغن و ورود آن به مخزن آکومولاتور، دیافراگم تغییر شکل می دهد. افزایش فشار روغن باعث افزایش فشار گاز و در نتیجه کاهش حجم آن می گردد و انرژی هیدرولیکی در آکومولاتور ذخیره می گردد. مهمترین مزیت آکومولاتورهای دیافراگمی پایین بودن نسبت وزن به حجم آن هاست به همین دلیل در ساخت وسایل پرنده مانند هواپیما بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. می دانیم بر خلاف گازها، روغن های هیدرولیک را نمی توان متراکم و انبار نمود، تا در زمان لازم از آنها استفاده کرد؛ و لذا برای رفع این نیاز از آکومولاتور بهره برداری می نمایند.
آکومولاتورها، در واقع انباره هایی هستند که قادرند روغن را تحت فشار خود ذخیره نمایند، تا بعداً در هنگام ضرورت مورد بهر ه برداری قرار گیرد.
از کاربردهای این نوع آکومولاتور ها می توان به گرفتن ضربه. مقاومت در برابرآلودگی و ابعاد کوچکتر آنها اشاره کرد. همچنین از آکومولاتورهای کیسه ای و دیافراگمی می توان برای آب هم استفاده نمود که شامل برند های شامل EPE , Hydac , Rexroth , Eaton هستند.
در آکومولاتورهای دیافراگمی برند اولائر که با جنس دیافراگم نیتریلی و بدنه ای از جنس فولاد که می‌تواند در مسیرهای جریانی در دماهای منفی 10 درجه تا 80 درجه کار کند همچنین از این نوع آکومولاتور ها جهت نصب بر روی سیستم های هیدرولیک انواع ابزار و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی وبه هدف بالابردن طول عمر قطعات و کاستن ضربات هیدرولیکی قابل استفاده است.

آکومولاتور کیسه ای

در شکل زیر یک آکومولاتور کیسه ای را مشاهده می کنید که اجزای اصلی آن مشخص شده است. در این نوع آکومولاتور از کیسه ای بادکنکی برای جدا کردن گاز از روغن استفاده می‌شود. هرگاه کیسه منبسط شود مجرای ورودی روغن به کمک یک شیر سوپاپی بسته می‌شود. مهم ترین مزیت این دسته از آکومولاتورها این است که آب بندی کاملی بین محفظه ی گاز و روغن انجام می دهد. این آکومولاتورها نسبت به نوسانات فشاری رخ داده در سیستم بسیار سریع عمل می کنند و به همین دلیل استفاده از آنها در سیستم های جاذب ضربه مفید است.

همان‌طور که پیش تر توضیح داده شد، تعویض تیوپ آکومولاتورهای کیسه ای یا بلادری امتیاز مثبتی برای استفاده از این تیپ آکومولاتورها محسوب می‌شود. از جمله برندهای معتبر برای آکومولاتورهای تیوپی؛ هیداک آلمان، اولائر فرانسه و EPE ایتالیا است.

آکومولاتور هیدرولیکی تیوبی،ناحیه ی سیال ازناحیه ی گاز توسط یک تیوب جدا می‌شود. سیال اطراف تیوب در ارتباط با مدار سیستم است. بنابراین هرگونه افزایش فشار موجب ورود سیال به آکومولاتورهیدرولیکی شده و گاز را متراکم می کند. برعکس، هرگونه افت فشار در مدار موجب انبساط گاز، دراثر هدایت سیال از آکومولاتور به مدار می‌شود.
آکومولاتورهای هیدرولیکی تیوبی،درحالت های عمودی، افقی و تحت شرایط کاری خاص و حتی در سطوح شیبدار نصب می‌شود. درحالت های قائم و شیبدار، شیر سمت سیال باید رو به پایین باشد. آکومولاتورهای هیدرولیکی تیوبی شامل یک رگه ی فورج شده یا جوشی فشار، یک تیوب انعطاف پذیر و اتصال برای نفت وگاز می باشد.
آکومولاتور تیوپی را می توان پرمصرفترین نوع آکومولاتور در صنایع هیدرولیک و پنوماتیک به شمار آورد. آکومولاتورهای تیوپی با گاز نیتروژن یا ازت شارژ می شوند که داخل یک محفظه فشار فولاد سخت که بصورت یک تکه سخت کاری شده و یا دو تکه جوش خورده قرار می گیرد. تیوپ آکومولاتور تیوپی از جنسی با خاصیت الاستومتری که معمولا لاستیکی است ساخته شده. فشار گاز داخلی تیوپ آکومولاتور توسط شیری که در بالای تیوپ قرار گرفته است قابل کنترل می باشد.
در صورتیکه آکومولاتورهای تیوپی بصورت عمودی و یا تحت زاویه مورد استفاده قرار شود گاز باید در قسمت بالایی قرار گیرد. زمانیکه فشار جریان سیال در خط لوله افت می کند، گاز فشرده شده در داخل آکومولاتور تیوپی منبسط شده و مایع داخل محفظه را به داخل جریان هیدرولیک می فرستد. در فشار صفر ممکن است تیوپ آکومولاتور به بیرون محفظه رانده شود. برای جلوگیری از این پدیده معمولا یک شیر فنری در طرف سیال قرار میگیرد.
از کاربرد های آکومولاتورهای تیوپی می‌توان به استفاده از آن‌ها در ماشین آلات و دستگاه های کشاورزی، ماشین آلات زراعتی و باغداری، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع دریایی و کشتی رانی و ماشین آلات راهسازی اشاره کرد.
آکومولاتور تیوپی بعد از اتمام طول عمر مفید کاری بیشتر دچار سوراخ شدگی در تیوپ خود میشوند. بعضی اوقات نیز به دلیل قرار گرفتن در بعضی شرایط کاری و یا دستکاری فنی دچار نشت گاز نیتروژن به خارج از محفظه خود میشوند. در نتیجه تعمیرات آکومولاتور های تیوپی معمولا شامل عوض کردن تیوپ آکومولاتور بعد از سوراخ شدن میباشد.

تعویض تیوپ آکومولاتور

برای تعویض تیوپ آکومولاتور باید ابتدا آکومولاتور را از سیستم هیدرولیک جدا کرد، برای جدا کردن آن از سیستم هیدرولیک ابتدا باید سیستم هیدرولیک را خاموش کرد و با باز کردن شیر تخلیه، روغن موجود در آکومولاتور را خالی کرد؛ در ادامه شیر شارژ گاز را روی آکومولاتور نصب کرده و از خالی شدن همه ی گاز موجود در آکومولاتور اطمینان حاصل می کنیم و در نهایت آکومولاتور را از محل خودش جدا کرده و طبق گام های زیر آن را دمونتاژ می کنیم.

نحوه دمونتاژ آکومولاتور

 • گام اول: بعد از جدا کردن آکومولاتور از سیستم، باید آن را به کمک گیره ی مناسبی بست، بهترین روش این است که به کمک یک زنجیر آ ن را مهار کنیم.
 • گام دوم: به کمک یک آچار چاکنت مهره ی زیر شیر پاپت را باز کنید.
 • گام سوم: همه ی قطعات مهار کننده شیر پاپت را جدا کنید.
 • گام چهارم: بعد از جدا کردن رینگ اسپیسر، شیر پاپت را به داخل کپسول آکومولاتور فشار دهید.
 • گام پنجم: دست را به درون آکومولاتور برده و به ترتیب اورینگ، رینگ بک آپ را از شیر جدا وسپس با تا کردن رینگ آنتی اکستروژن آن را از آکومولاتور خارج کنید.
 • گام ششم: شیر را از داخل کپسول آکومولاتور خارج کنید و مهره هایی که شیر گاز تیوپ را به کپسول متصل کرده، جدا کنید.
 • گام هفتم: آخرین گام برای دمونتاژ کردن آکومولاتور این است که تیوپ را تا کرده و از داخل کپسول خارج کنیم.

نقش آکومولاتور در سیستم های هیدرولیک چیست؟

تجهیزی که موظف به کنترل و دمپ فشارهای ایجاد شده در سیستم های هیدرولیک است. در اصل با حضور آکومولاتور فشار سیستم یکنواخت خواهد ماند؛ البته در گام های بعدی می توان آکومولاتور را به عنوان ابزاری برای خنثی کردن ضربات پمپ، جبران کننده نشتی های احتمالی و نیز به عنوان منبع قدرت در سیستم یاد کرد.

انواع آکومولاتور هیدرولیک کدام است؟

آکومولاتورهای هیدرولیک در انواع وزنه ای، فنری، گازی، پیستونی، دیافراگمی و کیسه ای موجود هستند. از این بین آکومولاتورهای دیافراگمی یا بلادری در دسته ی آکومولاتورهای پر کاربرد محسوب می شوند، چرا که در صورت آسیب دیدن تیوپ، می توان آن را تعویض کرد.

پارامترهای اصلی برای انتخاب آکومولاتور چیست؟

اولین گام انتخاب نوع آکومولاتور است، نکته ی بعدی مشخص کردن لیتراژ آکومولاتور بوده و در گام آخر باید فشار کاری آن را مشخص کرد؛ البته به طور کلی باید به این نکته توجه کرد که این تیپ آکومولاتورها برای سیستم های هیدرولیک طراحی شده اند و استفاده از آنها در سایر سیستم ها می‌تواند باعث کاهش عمر محصول یا عدم کارایی آن شود.

برندهای محبوب برای خرید آکومولاتور چیست؟

برندهایی مانند هیداک آلمان، اولائر فرانسه و EPE ایتالیا در دسته برندهای با کیفیت و محبوب به شمار می روند.

چرا در آکومولاتور از ازت یا گاز نیتروژن استفاده می‌شود؟

دلایل متعددی برای استفاده از گاز نیتروژن در آکومولاتورها وجود دارد اما مهمترین آن استیبل بودن گاز نیتروژن و عدم واکنش آن با روغن تحت فشار و ایجاد انفجار در صورت ترکیب شدن گاز داخل آکومولاتور با روغن تحت فشار بسیار بالا می باشد. این در حالی است که در صورت استفاده از اکسیژن در آکومولاتور و ترکیب آن با مایع تحت فشار زیاد که ممکن است از دمای بالایی نیز برخوردار باشد احتمال انفجار را بالا می برد.

بازرسی آکومولاتور و طول عمر کپسول ازت یا مخزن ازت

آکومولاتورها قطعات هیدرولیکی-پنوماتیکی هستند که طبق استاندارد های جهانی تولید می شوند. در آمریکا این استاندارد معادل استاندارد بویلر و مخازن تحت فشار است.
آکومولاتور ها نیز مانند دیگر مخازن تحت فشار طول عمر محدودی دارند که بسته به تعداد سیکل های فشار می‌تواند متغیر باشد. طول عمر متوسط یک آکومولاتور حدود دوازده سال می باشد.

آکومولاتور ها معمولا در بازه های زمانی مختلفی تست و بازرسی می شوند. این امر بیشتر در مورد آکومولاتورهای هیدرولیکی صدق می کند که در حجم های بالا و فشار بالا عمل می کنند. بازرسی آکومولاتور ها در بازه های زمانی مختلف معمولا هر دو سال، 5 سال و یا 10 سال اتفاق می‌افتد. بسته به نوع آکومولاتور و خط جریان سیال بازرسی آکومولاتور می‌تواند بازرسی ظاهری، تست ضخامت التراسونیک و یا تست فشار هیدرواستاتیک باشد.

منابع:

 • Fiuid Power Basic
 • Hydraulic Basic level festo
 • Fluid Power Engineering

Study Hydraulic Pompes ,Valve and Accumul

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بنر کیوان فراز
بنر نیکان
بنر اوج فراز
moradi trade
بنر کارالیفت
بنر mgm hydraulic
بنر تکساز آسانبر سمامی
بنر بازرگانی آراس
لیفتراک آرکا جم
مطالب اخیر
گروه صنعتی فاخر