شرایط و مدارك لازم جهت عضويت در سنديكاي آسانسور و پله برقي ايران

 

  • ارسال تقاضاي كتبي عضويت اصلی در سنديكا روي سربرگ شركت متقاضي و معرفي يك نفر به عنوان نماينده شركت (مشابه متن فرم درخواست عضویت ذیل که میبایستی تایپ ، امضاء و مهر شود).

* آدرس مندرج در سربرگ ،  منطبق با آدرس  شرکت در روزنامه رسمي و اجاره نامه باشد.

* نام كامل شركت ، منطبق با نام شرکت در روزنامه رسمي  بر روي سربرگهاي شركت درج شده باشد.

  • 2- ارسال فرم تعهد به صحت كليه مشخصات و مندرجات پرونده كه به امضاء و مهر متعهد  باشد( طبق متن مندرج در فرم تعهد نامه ذیل).

(تبصره : در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با مندرجات پرونده ، نام مدير عامل و نام شركت در ليست ویژه سنديكا قرار گرفته و تا سه سال از عضويت آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد.

3ارسال تأييدیه صلاحيت اخلاقي و حرفه‌اي مديران شركت متقاضي توسط دو شركت آسانسوري كه حداقل 5 سال سابقه عضويت در سنديكا را داشته باشند. (اين تأييديه باید مطابق متن فرم تائید معرفین  ذیل و روي سربرگ همان شركت‌ها و با امضاي مديرعامل و مهر آن شركت ها  باشد).

4-­ ارسال فرم شماره( 1 )تکمیل و امضا ء و مهر شده توسط مدیر عامل شرکت.

5- ارسال  فرم شماره ( 2 ) که توسط مدیر فنی تکمیل و گواهی امضاء شده  و همچنین ارسال تصویر مدرک تحصیلی  و مدارک سوابق کاری مدیر فنی

 *  مدیر فنی  باید واجد یکی از شرایط  ذیل  باشد :

* دارای تحصیلات كارشناسي ارشد مرتبط با حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط ،

* دارای تحصیلات كارشناسي مرتبط با حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط ،

دارای تحصیلات کاردانی  مرتبط با حداقل 7 سال سابقه كار مرتبط ،

* رشته هاي مرتبط عبارتند از : مكانيك ، برق ، صنايع ، متالورژي ، عمران و آسانسور.

* سابقه كار مرتبط : سابقه مدیران فنی به  یکی از طرق زیر احراز میگردد :

الف – ارائه گواهی پرداخت بيمه تامين اجتماعی ( قابل دریافت از سایت سوابق تامین  اجتماعی و يا شعبات بیمه تامین اجتماعی)

ب –  ارائه مدارک عضویت در هیئت مدیره شرکت با موضوع آسانسور  .

* ارائه مدارکی که موید سابقه فرد است باید منطبق با تعداد سال های تجربه مرتیط مورد نياز هر مقطع تحصيلي باشد .

* تاکید می گردد که اشتغال به کار حداقل يك نفر مدیرفنی یا مسئول فنی در شرکت با شرايط فوق الذکر الزامي است .

6 ارسال دو نسخه  فرم شماره 3  تکمیل شده توسط دو نفر تکنسین های فنی  شرکت  به انضمام تصویر مدارک تحصیلی و سوابق کاری این افراد

      * تکنسین های فنی باید واجد شرایط ذیل باشند :

      * دارای حداقل تحصیلات دیپلم فنی مرتبط

      * دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط

      * تاکید می شود که معرفی نمودن 2 نفر تکنسین فنی  توسط شرکت الزامی است

      * سابقه كار مرتبط : سابقه  تکنسین های فنی به  یکی از طرق زیر احراز میگردد

  الف – ارائه گواهی پرداخت بيمه تامين اجتماعی حداقل 3 سال سابقه( قابل دریافت از سایت سوابق تامین  اجتماعی و يا شعبات بیمه تامین اجتماعی)                

  ب –  ارائه مدارک عضویت در هیئت مدیره یک شرکت با موضوع آسانسور  ( ارائه مدارکی که موید حداقل سه سال سابقه فرد است )

7- ارسال فرم عدم عضویت در تشکلهای موازی با سندیکای آسانسور( طبق متن مندرج در فرم تعهد نامه ذیل).

8 –  ارسال تصویر لیست بیمه تامین اجتماعی و ارسال تصویر فیش پرداخت بیمه تامین اجتماعی شرکت مربوط به 3 ماه اخیر .(  وجود داشتن نام مدير فني  و تكنسين های شرکت در لیست بیمه شرکت الزامي است.)

  • در صورتی که هر یک از افراد هیئت مدیره به عنوان مدیر فنی و یا تکنسین فنی شرکت معرفی شوند می بایست نام آنها در لیست بیمه تامین اجتماعی شرکت قید شده باشد .

 9- نداشتن هرگونه سوء سابقه صنفي و حرفه‌اي و موارد بدحسابي با همكاران.

  • 10 – ارسال تصویر گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل.
  • 11- ارسال تصویر تمام صفحات اساسنامه با موضوع مرتبط با آسانسور و پله برقی.

12-  ارسال تصویر  کلیه روزنامه های رسمي شرکت ( تأسيس ، تغييرات و تصميمات و . . . . )

13- ارسال تصویر شناسنامه وکارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عكس 3 *4 مديرعامل

14- ارسال تصویر عدم اعتیاد مدیر فنی و تکنسین ها

15- ارسال  تصویر فرم تعهد نامه عضویت

16- ارسال تصویراجاره نامه  معتبر محل شرکت که موجر باید شرکت باشد و یا سند مالکیت محل  به نام شرکت .

17- ارسال  تصویر بيمه  نامه مسئوليت مدني كارفرما درقبال كاركنان شرکت

  • 18- ارسال تصویر کارت معتبر عضویت در اتاق بازرگانی به نام شرکت .
  • 19-پس از رسیدگی به کلیه موارد فوق و عدم نقص یا اشکال ، عضویت متقاضی توسط هيئت مديره سنديكا بررسی و تصویب می شود .
  • 20 – متقاضی می باید حق عضويت و حق وروديه تعيين شده سنديكا را طبق روند مشخص شده در سایت پرداخت نماید تا به عضویت سندیکا درآمده و     کد عضویت را دریافت کند

 

نشانی : خیابان ستارخان ، برق آلستوم ، خيابان نيرو ، كوچه 2 ، پلاك 5 ، كدپستي 1453633331تلفن : 50- 44273045  و  فاكس : 44273051

  

فرم در خواست عضویت اصلی

لطفا درسربرگ شرکت تایپ و امضاء و مهر شود.

 

 

بسمه تعالی

                                     

                                                                             شماره :

تـاریـخ :

 

سندیکای محترم صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

 با سلام و احترام

شـرکـت ……………………………………………………………. به مدیـریت عامـلی این جانب در خواست عضـویت در آن سنـدیـکا را دارد .

این درخواست صرفاً جهت عضویت در آن سندیکا ارائه شده است و در صورتی که درخواست دریافت پروانه طراحی و مونتاژ را داشته باشد ، این شرکت متعهد میگرددکلیه مدارک لازم را منطبق با دستور العمل پروانه طراحی و مونتاژ ارائه کند .

 

با تشکر

نام و امضاء مدیر عامل

و مهر شرکت

 

 فرم تعهد به صحت کلیه مدارک پرونده

لطفا در سربرگ شرکت  تایپ  و امضاء و مهرشود

 

 بسمه تعالی

 

                                                                                شماره :

تـاریـخ :

  سندیکای محترم صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

باسلام و احنرام

اين شركت اقرار به صحت كليه مدارك پيوست پرونده تقاضای عضویت در آن سندیکا را دارد . بديهي است در صورت

مشاهده هرگونه خلاف واقع ، اين شركت می پذیرد که مشمول مقررات انضباطي آن سنديكا قرار گیرد .

همچنين اين شركت متعهد  به پذيرش كليه مقررات و مصوبه های هيئت مديره و مجامع سنديكا مي باشد .

 

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیرعامل

و مهر شرکت

 

فرم تائید معرفین

 

لطفا در سربرگ دو شركت تائيد كننده ، تايپ و امضاء و مهر شود .

 

 

بسمه تعالی

                                                                                                           شماره :

                                                                                                                               تاريخ :

 سندیکای محترم صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

 باسلام و احترام

 اينجانبان : آقای …………………………………………… با سمت ……………………………………………….. و آقای …………………………………………. با سمت

………………………………………………… صاحبان امضاهاي مجاز شركت ……………………………………………………. به شماره ثبت ……………………………. و کد عضويت سنديكا …………………………………. دارنده پروانه طراحي و مونتاژ از وزارت صنعت ، معدن و تجارت  به شماره ………………………………. مورخ ………………………………. بدينوسيله شركت ………………………………………………………………………  به مدير عاملي آقاي ……………………………………………. را جهت عضويت در آن سندیکا  معرفي نموده و صلاحيت مدير و يا مديران شركت مذبور را از نظر فني وتخصصي و سوابق حرفه اي و اخلاقي و صنفي و انجام تعهدات و اجراي مقررات و ضوابط ، تائيد  مي نمائيم .

با تشكر

 

                           نام و امضاي تاييد كننده:                                         نام و امضاي تاييد كننده:

(امضاي اول : مدير عامل )                                       ( امضاي دوم : …………………..)

  محل مهر شركت

 فرم عدم عضویت در تشکلهای موازی

 

این فرم توسط صاحبان امضاء  گواهی امضای محضری شود.

 

 

شماره:

تاریخ:

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

باسلام

اینجانبان…………………………………….. و  …………………………صاحبان امضای شرکت……………………………………………………اقرار می نمایم  در هیچ یک از تشکلهای موازی  مربوط با صنعت آسانسور عضو نمی باشم و در صورت عضویت در تشکلهای موازی این سندیکا طبق  تبصره  ذیل ماده 11 اساسنامه این سندیکا عضویت اینجانب  از سوی آن  سندیکا معلق  گردد  و ضمناً متعهد می شوم در صورتیکه عضو یکی از تشکلهای موازی با این سندیکا باشم حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ این نامه انصراف از عضویت آن تشکل را به سندیکا ارائه نمایم در غیر این صورت مشمول مقررات انضباطی  شوم و عضویت اینجانب  معلق گردد.

نام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز

شرکت

مهر و امضای شرکت

محل گواهی امضای دفتر خانه اسناد رسمی شماره ……………………………. شهر………………………

 

فرم تعهد نامه عضویت

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

باسلام

اینجانبان …………………………………….. و ………………………… دارندگان امضاء مجاز اصالتاً شرکت…………………………………………………… متعهد میگردیم  کلیه مدارک عضویت اصلی  را  ظرف 6 ماه آینده تکمیل و به سندیکا  ارائه نماییم در غیر این صورت عضویت این شرکت به صورت وابسته گردد و این شرکت به هیچ عنوان درخواست عودت مبلغ وردیه و حق عضویت از آن سندیکا را نخواهد داشت.

 

فرم شماره 1

بسمه تعالي

                                                                                                                 شماره :

                                                                                                                تاریخ :

 سندیکای محترم صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

 باسلام و احترام

اينجانب………………………فرزند…………….. داراي شناسنامه شماره…..……… صادره از ………   بدينوسيله خانم / آقاي ……………………….فرزند. ………………………. داراي شناسنامه  شماره…..…….صادره از……………………………… را كه به عنوان مدير فني تمام وقت در استخدام اين شركت مي‌باشد معرفي و ضمن تأييد نامبرده ، تایید می نمایم که كليه امور طراحي ، مونتاژ و نصب آسانسورهاي اين شركت به عهده و نظارت كامل ايشان مي‌باشد .

همچنين آقاي …………………………………………….. فرزند ………………………… داراي شناسنامه شماره……………………….. صادره از………………………….. و آقاي ………………………………………………………………. فرزند ……………………….. داراي شناسنامه شماره  ……………………. صادره از………………………………. را که به عنوان تكنسين تمام وقت در استخدام اين شركت مي‌باشند معرفي مي‌نمايد.

ضمناً اينجانب متعهد مي‌گردم در صورت قطع همكاري و خروج هر يك از نامبردگان از اين شركت ، مراتب را سريعاً به اطلاع آن سنديكا رسانده و شخص واجد شرايط ديگري را به عنوان جانشين ايشان معرفي نمايم.

نام و امضاي مدير عامل

و مهرشرکت

 فرم شماره 2

 توسط مدیرفنی تکمیل ودر دفاتر اسناد رسمی ، گواهی  امضاء محضری  شود

بسمه تعالي

سندیکای محترم صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

 باسلام و احترام

اينجانب ……………………………..فرزند……………………………..داراي شناسنامه شماره…………………………….. صادره از …………………….  ساکن  شهرستان: …………………….. به آدرس: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. شماره تلفن همراه:…………………………………….. اعلام مي‌دارم به عنوان مدير فني تمام وقت در استخدام شركت ………………………………………………………………………  مي‌باشم و كليه مسئوليت فني و اجرايي (طراحی ، مونتاژ ، نصب) و همچنين نظارت آسانسورهاي شركت فوق‌الذكر را از اين تاريخ ( ……… / ……. / ……… ) تعهد مي‌نمايم .

ضمناً هر زمان كه همكاري خود را با شركت مزبور قطع نمايم و یا به هر دلیلی شهرستان محل سکونت اینجانب مغایر با آخرین آدرس شهرستان دفتر مرکزی شرکت باشد ، مراتب را سريعاً به آن سنديكا اطلاع دهم .

نام و نام خانوادگی و امضاء

وتاریخ

 

فرم شماره( 3)

توسط هر دونفر تکنسین فنی بطور جداگانه تکمیل  و در دفاتر اسناد رسمی ، گواهی امضاء محضری شود

 

بسمه تعالي

 سندیکای محترم صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

 باسلام و احترام

اينجانب ……………………. فرزند……………….. داراي شناسنامه شماره ………………صادره از ………. به آدرس محل سکونت به آدرس: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. شماره تلفن همراه:……………………………………..بدينوسيله اعلام مي‌دارم كه به عنوان تكنسين تمام وقت در استخدام شركت ………………………………….………………….مي‌باشم .

ضمناً هر زمان كه همكاري خود را با شركت مزبور قطع نمايم و یا به هر دلیلی شهرستان محل سکونت اینجانب مغایر با آخرین آدرس شهرستان دفتر مرکزی شرکت باشد ، مراتب را سريعاً به آن سنديكا اطلاع دهم .

نام ونام خانوادگی و  امضاء

و تاریخ

 

لطفا این فرم را  نیز به طور کامل و دقیق تکمیل فرمایید

اطلاعات کلی شرکت

 نام کامل شرکت:  ……………………………………………………………………

نوع شرکت           با مسئولیت محدود                        سهامی خاص                                        تضامنی                                      تعاونی                        نوع فعالیت :…………………………………………………………..

 شناسه ملی :……………………………… شماره ثبت :……………………………… تاریخ ثبت :…………………………. محل ثبت :……………………………..

موضوع شرکت ( مندرج در اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس که در روزنامه رسمی ثبت شده است ): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

موضوع آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی کشور و تاریخ درج آن: …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….

 استان ………………………………شهرستان :……………………….

.آدرس دقیق دفتر مرکزی ( منطبق با آخرین روزنامه رسمی شرکت) :……………………………………………………………………………………………….                              

کدپستی:………………………………

وضعیت مالکیت:             استیجاری                متعلق به شرکت

 کدتماس شهرستان …………………….شماره تماس:………………………………………………… شماره  فکس : …………………… 

آدرس  وبسایت شرکت: ………………………………………………………………………..

آدرس ایمیل:…………………………………………………………………………..

 نام برندهایی که نمایندگی انحصاری دارید:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

نام محصولاتی که عامل فروش هستید : —————————————————————-

تعداد کارکنان بیمه شده : …………………… نفر

نام  شرکت بیمه مسئولیت مدنی ( کارفرما در قبال کارکنان شرکت)……………………….تاریخ اعتبار………………………..

 

اطلاعات مدیر عامل

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:……………………………………..نام پدر:………………………………….کد ملی:……………………………………..

 شماره شناسنامه:…………………………………محل صدور : ………………………………….تاریخ تولد:………………………….محل تولد:…………………………………………… آخرین مدرک تحصیلی : ………………………………………رشته تحصیلی : …………………………………………………………دانشگاه  : ………………………………………………………….

 شماره تلفن همراه : ………………………………………………….

اطلاعات دیگر اعضای هیئت مدیره

 

 1-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

2-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

3-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

4-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

5-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

6-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

7-نام و نام خانوادگی: ………………………………………..سمت :…………………………. کدملی:………………………….شماره تلفن همراه:………………

  

اطلاعات کارت عضویت  اتاق بازرگانی

 

 نوع کارت :                     حقیقی                                حقوقی

صاحب کارت :                 شرکت                      مدیرعامل                       سایر با ذکر نام  …………………………………………..

شماره کارت  :…………………………          تاریخ صدور:       …………………………………………. تاریخ انقضاء : ………………………………………………  

  

اطلاعات مدیرفنی

 

 نام  ………………………………….. نام خانوادگی ……………………………… نام پدر شماره شناسنامه……………………………..

تاریخ تولد………………………….محل تولد…………………………..شماره کد ملی…………………………………….شماره تلفن همراه………..:

آخرین مقطع تحصیلی:……………………………..  رشه تحصیلی: ……………………….گرایش……………………..                             

سابقه بیمه در صنعت اسانسور:……………………………………….

اطلاعات تکنسین فنی (1)

 

  

نام  ………………………………….. نام خانوادگی ……………………………… نام پدر شماره شناسنامه……………………………..

تاریخ تولد………………………….محل تولد…………………………..شماره کد ملی…………………………………….شماره تلفن همراه:

آخرین مقطع تحصیلی:……………………………..  رشه تحصیلی: ……………………….گرایش……………………..                             

سابقه بیمه در صنعت اسانسور:……………………………………….

  

اطلاعات تکنسین فنی (2)

 

 

نام  ………………………………….. نام خانوادگی ……………………………… نام پدر شماره شناسنامه……………………………..

تاریخ تولد………………………….محل تولد…………………………..شماره کد ملی…………………………………….شماره تلفن همراه

آخرین مقطع تحصیلی:……………………………..  رشه تحصیلی: ……………………….گرایش……………………..                             

سابقه بیمه در صنعت اسانسور:……………………………………….

 

اطلاعات شعبه شرکت در شهرستان

 نام  استان :……………………….  نام شهرستان ………………………….

آدرس دقیق محل دفتر شعبه : ……………………………………………………………………………………………….

شماره تلفن: …………………………………….  کد شهر:…………………….فکس: ………………………………………………….

نام تکنسین  فنی فعال در شعبه : ………………………………………………………………. مدرک تحصیلی : …………………………….. رشته تحصیلی : …………………………………………………………….. دانشگاه : ………………………………………………………………………………..

شماره تلفن همراه : …………………………………………………………..

نام تکنسین فنی  فعال در شعبه: …………………………………………………………. مدرک تحصیلی : …………………………… رشته تحصیلی: …………………………………………………………….. دانشگاه : ………………………………………………………………………… شماره موبایل : …………………………………………………………..

  

اطلاعات کارگاه

   استان ………………….. شهرستان………………………

آدرس دقیق کارگاه : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

مساحت  …………… مترمربع

شماره تلفن : ……………………………………………….. شماره فکس : ……………………………………………..

آدرس ایمیل کارگاه : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  

پروانه طراحی و مونتاژ

 

مجوزهای شرکت در صورت وجود

 شماره پروانه طراحی و مونتاژ : ………………………………………………………………………….. محل صدور: ………………………………………………. تاریخ صدور: …………………………………………….       ارگان صادر کننده پروانه طراحی و مونتاژ…………………………….      تاریخ تمدید 1 : ……………………………………………… تاریخ تمدید 2: …………………………………………………………. تاریخ تمدید 3: …………………………………………………

پروانه بهره برداری

 

توضیحات بیشتر :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

شماره پروانه :…………………………………….تاریخ صدور……………………….ارگان صادرکننده:…………………….

پروانه کسب

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بنر کیوان فراز
بنر نیکان
بنر اوج فراز
moradi trade
بنر کارالیفت
بنر mgm hydraulic
بنر تکساز آسانبر سمامی
بنر بازرگانی آراس
لیفتراک آرکا جم
مطالب اخیر
گروه صنعتی فاخر