شرایط و ویژگی های عضویت حقیقی سندیکای آسانسور ایران

بررسی شرایط و ویژگی‌های عضویت حقیقی سندیکای آسانسور ایران

 سندیکای آسانسور و پله برقی در ایران بر اساس صلاحدید و قوانین اتاق بازرگانی در ایران ساخته می‌شود. وارد شدن به این سندیکا، عضویت در آن و اطلاع اط شرایط آن نیازمند کسب اطلاعات بسیار زیاد است. در این مقاله که توسط کابین نیوز تهیه شده است به شرایط عضویت حقیقی  سندیکای آسانسور ایران می‌پردازیم.

چه افرادی شرایط عضویت وابسته حقیقی را دارند؟

شما برای عضویت حقوقی سندیکای آسانسور ایران شرایط زیر را داشته باشید.

 • تولید کنندگان انواع قطعات آسانسور و پله برقی(فاقد شرکت ثبتی به صورت کارگاهی با معرفی از سوی یک شرکت عضو اصلی سندیکا)
 • نصابان، تعمیرکاران و ارائه کنندگان خدمات سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی(فاقد شرکت ثبتی با معرفی از سوی یک شرکت عضو اصلی سندیکا)
 • وارد کنندگان و فروشندگان قطعات آسانسور و پله برقی(فاقد شرکت ثبتی دارای مکان مشخص با معرفی یک شرکت عضو اصلی سندیکا)
 • ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی در صنعت آسانسور و پله برقی(فاقد شرکت ثبتی با معرفی دو شرکت عضو اصلی سندیکا)

امتیازات عضویت حقیقی سندیکای آسانسور ایران

اگر شما دارای عضویت حقیقی سندیکای آسانسور ایران باشید، می‌توانید از امتیازات زیر بهره مند شوید.

 • اعضاء وابسته می‌بایست حق عضویت سالیانه خود را که در سال 1394 معادل ششصد هزار تومان است بپردازند و از پرداخت حق ورودی معاف می‌باشند.
 • اعضاء وابسته، به صورت مهمان، با اخذ دعوتنامه کتبی از سوی هیئت مدیره حق حضور در مجامع سندیکا را خواهند داشت. لیکن دارای حق رأی نمی‌باشند.
 • اعضای وابسته حقیقی سندیکا نمی‌توانند کاندیدای عضویت در هیئت مدیره سندیکا شوند .
 • اعضای وابسته حقیقی باید فاقد هر گونه سوء سابقه صنفی و حرفه‌ای و موارد بد حسابی با همکاران باشند.
 • پس از تکمیل و ارسال نمودن کلیه مدارک، عضویت متقاضی توسط هيئت مديره سنديكا بررسی و تصویب می‌شود.
 • اعضای وابسته حقیقی پس از تکمیل نمودن فرایند عضویت حقیقی سندیکای آسانسور و تصویب هیئت مدیره، می‌بایست حق عضویت سالیانه را که تا پایان همان سال معتبر می‌باشد، به صورت کامل بپردازند. پس از پرداخت حق عضویت سوگندنامه عضویت اشخاص وابسته حقیقی را دریافت می‌کنند.
 • اعضای وابسته حقیقی پس از دریافت سوگندنامه، کارت عضویت اشخاص وابسته حقیقی را نیز دریافت می‌کنند.

مدارک لازم جهت عضویت حقیقی سندیکای آسانسور ایران

مشخص نمودن زمینه فعالیت با انتخاب یکی از گزینه های ذیل باید انجام شود.

 • تولید کنندگان انواع قطعات آسانسور و پله برقی( فاقد شرکت ثبتی و بصورت کارگاهی)
 • نصابان، تعمیرکاران و ارائه کنندگان خدمات سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی(فاقد شرکت ثبتی)
 • وارد کنندگان و فروشندگان قطعات آسانسور و پله برقی(فاقد شرکت ثبتی دارای مکان مشخص با معرفی یک شرکت عضو اصلی سندیکا)
 • ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی در صنعت آسانسور و پله برقی(فاقد شرکت ثبتی با معرفی دو شرکت عضو اصلی سندیکا)
 • تهیه و ارسال تقاضاي كتبي عضويت وابسته در سنديكا(مشابه متن فرم درخواست عضویت وابسته اشخاص حقیقی ذیل که میبایستی تایپ و امضاء گردد).
 • تهیه و ارسال فرم تعهد به صحت كليه مشخصات و مندرجات پرونده(طبق متن مندرج در فرم تعهدنامه اشخاص حقیقی ذیل)
 • (تبصره: در صورت مشاهده هرگونه مغايرت با مندرجات پرونده، نام متقاضی در ليست ویژه سنديكا قرار گرفته و تا سه سال از عضويت ایشان جلوگيري به عمل خواهد آمد)
 • ارائه تصویر گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • ارسال تصویر شناسنامه وکارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی و یک قطعه عكس 4*3
 • تهیه و ارسال گواهی همکاری با حداقل 1 شرکت عضو اصلی سندیکا برای کلیه اشخاصی حقیقی که درخواست عضویت وابسته را دارند الزامی است(اشخاصی که در بخش مشخص نمودن زمینه فعالیت بند د( ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی در صنعت آسانسور را انتخاب نموده‌اند ارائه گواهی همکاری 2 شرکت عضو اصلی الزامی است)
 • اشخاصی که  در بخش مشخص نمودن زمینه فعالیت بند ب را انتخاب نموده‌اند گواهینامه گذراندن دوره‌های آموزشی ویژه نصابان و سرویسکاران که از سوی مراکز آموزشی معتبر صادر گردیده است  را نیز می‌توانند ارائه دهند.
 • ارسال فرم عدم عضویت در تشکل‌های موازی با صنعت آسانسور(منطبق با فرم تعهد عدم عضویت در تشکل‌های موازی با صنعت آسانسور)

فرم درخواست عضویت حقیقی سندیکای آسانسور ایران

بسمه تعالی

سندیکای محترم صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

با سلام و احترام

اینجانب: ……………………………………………………………. فرزند: …………………………………. به شناسنامه شماره: ………………………………… صادره از: ………………………………..  متولد: ……… / ……… / ……….13 به شماره ملی: …………………………………………………………… درخواست عضـویت وابسته در آن سنـدیـکا را دارد و این درخواست با اطلاع کامل و پذیرش شرایط عضویت وابسته در آن سندیکا تهیه شده است.

با تشکر

نام و نام خانوادگی و امضاء و تاریخ

فرم تعهدنامه اشخاص حقیقی

بسمه تعالی

سندیکای محترم صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

باسلام و احترام

اينجانب: ……………………………………………………………………. اقرار به صحت كليه مدارك پيوست پرونده تقاضای عضویت وابسته در آن سندیکا را دارد  و متعهد می‌گردم که فاقد هر گونه سوءسابقه صنفی و حرفه‌ای و اجتماعی و موارد بد حسابی با همکاران باشم.

بديهي است در صورت مشاهده هرگونه خلاف واقع ، اين جانب می پذیرد که مشمول مقررات انضباطي آن سنديكا قرار گیرد .

همچنين اين جانب متعهد به پذيرش كليه مقررات و مصوبه های هيئت مديره و مجامع سنديكا مي باشد .

نام و نام خانوادگی و امضاء و تاریخ

 

فرم عدم عضویت در تشکلهای موازی با سندیکای آسانسور

 

شماره:

تاریخ:

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

باسلام

اینجانب…………………………………….. اقرار  می نمایم  در هیچ یک از تشکلهای موازی  مربوط با صنعت آسانسور عضو نمی باشم و در صورت عضویت در تشکلهای موازی این سندیکا طبق  تبصره  ذیل ماده 11 اساسنامه این سندیکا عضویت اینجانب  از سوی آن  سندیکا معلق  گردد  و ضمناً متعهد می شوم در صورتیکه عضو یکی از تشکلهای موازی با این سندیکا باشم حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ این نامه انصراف از عضویت آن تشکل را به سندیکا ارائه نمایم در غیر این صورت مشمول مقررات انضباطی  شوم و عضویت اینجانب  معلق گردد.

نام و نام خانوادگی  متقاضی عضویت وابسته حقیقی

مهر و امضا

محل گواهی امضای دفتر خانه اسناد رسمی شماره ……………………………. شهر………………………

1-نام  و نام خانوادگی متقاضی عضویت حقیقی:……………………………………………………

نام پدر:   ……………………….     تاریخ تولد:  ………………………………………..    کدملی:    ……………………………..  محل صدور:……………..

آخرین مدر ک تحصیلی:    ………………………….         رشته:     ………………….     گرایش:………………………..

نام دانشگاه/موسسه/ دبیرستان:…………………………………………………

میزان سابق کار: ………….ماه

آدرس محل سکونت:………………………………………………………………………………………

شماره تلفن همراه متقاضی عضویت حقیقی:………………………………….

شماره تلفن ثابت  :………………………………………………… شماره  فکس : ……………………

آدرس ایمیل متقاضی عضویت حقیقی:…………………………………………………………………………………………….

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بنر کیوان فراز
بنر نیکان
بنر اوج فراز
moradi trade
بنر کارالیفت
بنر mgm hydraulic
بنر تکساز آسانبر سمامی
بنر بازرگانی آراس
لیفتراک آرکا جم
مطالب اخیر
گروه صنعتی فاخر